اوقات نماز Waratah/Wynyard

AU / Tasmania / Waratah/Wynyard

جهت قبله Waratah/Wynyard

N E S W

جهت قبله Waratah/Wynyard

°263.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Waratah/Wynyard, Tasmania: °263.8 :جهت قطب نما °276.9 :جهت واقعی °1-13.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Waratah/Wynyard