اوقات نماز Southern Midlands

AU / Tasmania / Southern Midlands

جهت قبله Southern Midlands

N E S W

جهت قبله Southern Midlands

°260.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Southern Midlands, Tasmania: °260.5 :جهت قطب نما °275.1 :جهت واقعی °1-14.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Southern Midlands

اوقات نماز Mount Seymour
اوقات نماز Clear Hill
اوقات نماز Baden
اوقات نماز Blue Hills
اوقات نماز Tunnack
اوقات نماز Stonor
اوقات نماز She Oak Hill