اوقات نماز Huon Valley

AU / Tasmania / Huon Valley

جهت قبله Huon Valley

N E S W

جهت قبله Huon Valley

°260.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Huon Valley, Tasmania: °260.6 :جهت قطب نما °275.3 :جهت واقعی °1-14.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Huon Valley

اوقات نماز McPartlans Bluff
اوقات نماز Lake Sydney
اوقات نماز Mount Bobs
اوقات نماز Satellite Lake
اوقات نماز Cracroft Creek