اوقات نماز Wakefield

AU / South Australia / Wakefield

جهت قبله Wakefield

N E S W

جهت قبله Wakefield

°276 :جهت قطب نما
جهت قبله Wakefield, South Australia: °276 :جهت قطب نما °283.7 :جهت واقعی °1-7.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wakefield

اوقات نماز Stow