اوقات نماز Southern Mallee

AU / South Australia / Southern Mallee

جهت قبله Southern Mallee

N E S W

جهت قبله Southern Mallee

°273.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Southern Mallee, South Australia: °273.3 :جهت قطب نما °282.2 :جهت واقعی °1-8.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Southern Mallee

اوقات نماز Jack Roberts Park
اوقات نماز Lameroo
اوقات نماز Bicentennial Park
اوقات نماز Apex Rotary Park
اوقات نماز Lake Roberts Recreation Park
اوقات نماز Wow Wow Well