اوقات نماز Northern Areas

AU / South Australia / Northern Areas

جهت قبله Northern Areas

N E S W

جهت قبله Northern Areas

°276.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Northern Areas, South Australia: °276.3 :جهت قطب نما °283.9 :جهت واقعی °1-7.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Northern Areas