اوقات نماز Mount Gambier

AU / South Australia / Mount Gambier

جهت قبله Mount Gambier

N E S W

جهت قبله Mount Gambier

°271.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Mount Gambier, South Australia: °271.5 :جهت قطب نما °281.1 :جهت واقعی °1-9.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mount Gambier, Maunt Gamb'er, Maunt Gambir, Maunt-Gambir, mang te gan bi er, maunteugaembieo, mauntoganbia, Маунт Гамбир, Маунт Гамб’єр, Маунт-Гамбир, ماؤنٹ گیمبیر, მაუნტ-გამბირი, マウントガンビア, 芒特甘比尔, 마운트갬비어

اوقات نماز Frew Park Oval
اوقات نماز Vansittart Park
اوقات نماز Reidy Park
اوقات نماز Mount Gambier
اوقات نماز Olympic Park Sports Field
اوقات نماز McDonald Park Oval
اوقات نماز Kettle Malpe
اوقات نماز Valley Lake
اوقات نماز Yatton-Loo
اوقات نماز Leg of Mutton Lake
اوقات نماز Mount Gambier Lakes Sanctuary
اوقات نماز Browns Lake
اوقات نماز Browne Lake
اوقات نماز Waawor
اوقات نماز Lake Mount Gambier
اوقات نماز Blue Lake
اوقات نماز Queen Elizabeth Caravan Park
اوقات نماز Malseed Park Oval
اوقات نماز Sutton Town
اوقات نماز Devils Punch Bowl
اوقات نماز Mount Gambier
اوقات نماز Ereng Balam
اوقات نماز Egree Belum
اوقات نماز Casadio Park Oval
اوقات نماز Byass Hill
اوقات نماز Drop Drop Recreation Reserve
اوقات نماز Corkscrew Hill
اوقات نماز Yahl Paddock