اوقات نماز Mallala

AU / South Australia / Mallala

جهت قبله Mallala

N E S W

جهت قبله Mallala

°275.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Mallala, South Australia: °275.7 :جهت قطب نما °283.6 :جهت واقعی °1-7.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mallala

اوقات نماز Lower Light