اوقات نماز Flinders Ranges

AU / South Australia / Flinders Ranges

جهت قبله Flinders Ranges

N E S W

جهت قبله Flinders Ranges

°277 :جهت قطب نما
جهت قبله Flinders Ranges, South Australia: °277 :جهت قطب نما °284.4 :جهت واقعی °1-7.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Flinders Ranges

اوقات نماز Wirreanda Creek
اوقات نماز Crows Nest Creek