اوقات نماز Coober Pedy

AU / South Australia / Coober Pedy

جهت قبله Coober Pedy

N E S W

جهت قبله Coober Pedy

°281.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Coober Pedy, South Australia: °281.1 :جهت قطب نما °286.8 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Coober Pedy, Kuber Pedi, Kuber Pidi, Kuber-Pedi, ku bo pei de, kubapedi, kubara pedi, kubeopedi, kwbr pdy, qwbr pydy, Кубер Педи, Кубер Пиди, Кубер-Педи, Кубер-Педі, קובר פידי, کوبر پدی, কুবার পেডি, కూబర్‌ పెడీ, クーバーペディ, 库伯佩地, 쿠버페디

اوقات نماز Coober Pedy
اوقات نماز Stuart Range Bore No 1