اوقات نماز Whitsunday

AU / Queensland / Whitsunday

جهت قبله Whitsunday

N E S W

جهت قبله Whitsunday

°277 :جهت قطب نما
جهت قبله Whitsunday, Queensland: °277 :جهت قطب نما °285.1 :جهت واقعی °1-8.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Whitsunday

اوقات نماز Flagstone Creek
اوقات نماز Devlin Creek