اوقات نماز Longreach

AU / Queensland / Longreach

جهت قبله Longreach

N E S W

جهت قبله Longreach

°277.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Longreach, Queensland: °277.4 :جهت قطب نما °285 :جهت واقعی °1-7.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Longreach