اوقات نماز Lockyer Valley

AU / Queensland / Lockyer Valley

جهت قبله Lockyer Valley

N E S W

جهت قبله Lockyer Valley

°269.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Lockyer Valley, Queensland: °269.6 :جهت قطب نما °280.4 :جهت واقعی °1-10.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lockyer Valley

اوقات نماز Wonga Creek
اوقات نماز Upper Tenthill
اوقات نماز Caffey
اوقات نماز Ingoldsby
اوقات نماز Ropeley
اوقات نماز Mount Sylvia