اوقات نماز Lockhart River

AU / Queensland / Lockhart River

جهت قبله Lockhart River

N E S W

جهت قبله Lockhart River

°283 :جهت قطب نما
جهت قبله Lockhart River, Queensland: °283 :جهت قطب نما °288.7 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lockhart River

اوقات نماز Mount Carter