اوقات نماز Hinchinbrook

AU / Queensland / Hinchinbrook

جهت قبله Hinchinbrook

N E S W

جهت قبله Hinchinbrook

°279.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Hinchinbrook, Queensland: °279.1 :جهت قطب نما °286.4 :جهت واقعی °1-7.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hinchinbrook

اوقات نماز Ingham
اوقات نماز South Ingham