اوقات نماز Goondiwindi

AU / Queensland / Goondiwindi

جهت قبله Goondiwindi

N E S W

جهت قبله Goondiwindi

°270.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Goondiwindi, Queensland: °270.3 :جهت قطب نما °280.8 :جهت واقعی °1-10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Goondiwindi

اوقات نماز Boonal Lagoon
اوقات نماز Brigalow Creek