اوقات نماز Gladstone

AU / Queensland / Gladstone

جهت قبله Gladstone

N E S W

جهت قبله Gladstone

°272.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Gladstone, Queensland: °272.9 :جهت قطب نما °282.6 :جهت واقعی °1-9.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gladstone

اوقات نماز Rodds Peninsula
اوقات نماز Table Hill
اوقات نماز Mangrove Islands
اوقات نماز Morris Creek
اوقات نماز Bray Hills
اوقات نماز Bird Island
اوقات نماز Blackney Point
اوقات نماز Enid Point
اوقات نماز Rodds Harbour