اوقات نماز Fraser Coast

AU / Queensland / Fraser Coast

جهت قبله Fraser Coast

N E S W

جهت قبله Fraser Coast

°271.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Fraser Coast, Queensland: °271.3 :جهت قطب نما °281.6 :جهت واقعی °1-10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fraser Coast

اوقات نماز Jacobsons Hill
اوقات نماز Takura
اوقات نماز Takura Heights