اوقات نماز Cairns

AU / Queensland / Cairns

جهت قبله Cairns

N E S W

جهت قبله Cairns

°280.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Cairns, Queensland: °280.2 :جهت قطب نما °287.1 :جهت واقعی °1-6.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cairns

اوقات نماز Edge Hill
اوقات نماز Cairns North
اوقات نماز Watson Park
اوقات نماز Cairns Botanic Garden
اوقات نماز Martyn Street Sports Park
اوقات نماز Lily Creek
اوقات نماز Saltwater Creek
اوقات نماز Manunda
اوقات نماز Anderson Street Conservation Park
اوقات نماز Lumley Hill
اوقات نماز Whitfield
اوقات نماز Manoora
اوقات نماز Mount Whitfield Conservation Park
اوقات نماز Aeroglen
اوقات نماز Middle Creek
اوقات نماز Cairns
اوقات نماز Little Barron River
اوقات نماز Mount Whitfield
اوقات نماز Southern Cross Atrium Apartments
اوقات نماز Parramatta Park
اوقات نماز Cairns City
اوقات نماز Westcourt
اوقات نماز Stafford Point
اوقات نماز Stratford
اوقات نماز Ellie Point
اوقات نماز Brinsmead
اوقات نماز Kanimbla
اوقات نماز Bungalow
اوقات نماز Casuarina Point
اوقات نماز Mooroobool
اوقات نماز Barron Beach
اوقات نماز Barron River
اوقات نماز Freshwater
اوقات نماز Portsmith
اوقات نماز Alligator Creek
اوقات نماز Hills Creek
اوقات نماز Machans Beach