اوقات نماز Bundaberg

AU / Queensland / Bundaberg

جهت قبله Bundaberg

N E S W

جهت قبله Bundaberg

°271.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Bundaberg, Queensland: °271.9 :جهت قطب نما °282 :جهت واقعی °1-10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bundaberg

اوقات نماز McIlwraith
اوقات نماز Uping
اوقات نماز Maroondan
اوقات نماز Damascus
اوقات نماز Gin Gin