اوقات نماز Bulloo

AU / Queensland / Bulloo

جهت قبله Bulloo

N E S W

جهت قبله Bulloo

°275.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Bulloo, Queensland: °275.8 :جهت قطب نما °283.9 :جهت واقعی °1-8.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bulloo