اوقات نماز Brisbane

AU / Queensland / Brisbane

جهت قبله Brisbane

N E S W

جهت قبله Brisbane

°269.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Brisbane, Queensland: °269.3 :جهت قطب نما °280.3 :جهت واقعی °1-11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Brisbane

اوقات نماز O’Reilly Hill, (O'Reilly Hill)
اوقات نماز Bowen Hills
اوقات نماز Downey Park
اوقات نماز Windsor
اوقات نماز Windsor
اوقات نماز Herston
اوقات نماز Montpelier
اوقات نماز Breakfast Creek
اوقات نماز Fortitude Valley
اوقات نماز Kelvin Grove
اوقات نماز Victoria Park
اوقات نماز Newstead
اوقات نماز Newstead
اوقات نماز Breakfast Creek
اوقات نماز Kelvin Grove
اوقات نماز Eildon Hill
اوقات نماز Teneriffe
اوقات نماز Wilston
اوقات نماز Spring Hill
اوقات نماز Albion
اوقات نماز Bulimba Point
اوقات نماز Teneriffe
اوقات نماز Bulimba Reach
اوقات نماز Normanby
اوقات نماز Petrie Bight
اوقات نماز Toorak
اوقات نماز Newmarket
اوقات نماز Brisbane
اوقات نماز Teneriffe
اوقات نماز Petrie Terrace
اوقات نماز Lutwyche
اوقات نماز Brisbane
اوقات نماز Bartleys Hill
اوقات نماز Shafston Reach
اوقات نماز Bulimba
اوقات نماز Wooloowin
اوقات نماز Brisbane central business district
اوقات نماز Red Hill
اوقات نماز Grange
اوقات نماز Town Reach
اوقات نماز Gordon Park
اوقات نماز New Farm
اوقات نماز Kangaroo Point
اوقات نماز Kingsholm
اوقات نماز New Farm
اوقات نماز New Farm Park
اوقات نماز Norris Point
اوقات نماز Ascot
اوقات نماز Pendle
اوقات نماز South Brisbane Reach
اوقات نماز Hamilton
اوقات نماز South Bank Parkland
اوقات نماز New Farm Park
اوقات نماز Kangaroo Point
اوقات نماز Alderley
اوقات نماز Hawthorne
اوقات نماز South Bank
اوقات نماز Colmslie
اوقات نماز Bulimba
اوقات نماز Hamilton Reach Cutting
اوقات نماز Hawthorne Park
اوقات نماز Ashgrove
اوقات نماز Balmoral
اوقات نماز Paddington
اوقات نماز Humbug Reach
اوقات نماز Milton
اوقات نماز Milton Reach
اوقات نماز Garden Reach
اوقات نماز Carlton Hill
اوقات نماز Hamilton
اوقات نماز Norman Creek
اوقات نماز South Brisbane
اوقات نماز Hamilton Reach
اوقات نماز Clayfield
اوقات نماز Thynne
اوقات نماز Galloways Hill
اوقات نماز East Brisbane
اوقات نماز Gardens Point
اوقات نماز Wettenhall
اوقات نماز West End
اوقات نماز Stafford
اوقات نماز Enoggera
اوقات نماز Kalinga
اوقات نماز Kinellan Point
اوقات نماز Cairncross Rocks
اوقات نماز Ithaca
اوقات نماز Doomben
اوقات نماز Coxen Point
اوقات نماز Kedron
اوقات نماز Perrin Creek
اوقات نماز Sparkes Hill
اوقات نماز Morningside
اوقات نماز Woolloongabba
اوقات نماز Kedron Brook
اوقات نماز Toombul
اوقات نماز Norman Park
اوقات نماز Auchenflower
اوقات نماز Highgate Hill