اوقات نماز Palmerston

AU / Northern Territory / Palmerston

جهت قبله Palmerston

N E S W

جهت قبله Palmerston

°287.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Palmerston, Northern Territory: °287.5 :جهت قطب نما °290.7 :جهت واقعی °1-3.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Palmerston, pa mo si dun, palmrstwn, Палмерстон, پالمرستون, پالمرسٹون, پالمێرستن, პალმერსტონი, 帕默斯頓

اوقات نماز Bowman Park
اوقات نماز Geoid Park
اوقات نماز Ascension Park
اوقات نماز Livistona Park
اوقات نماز Dillon Park
اوقات نماز Cornwallis Park
اوقات نماز Bellatrix Park
اوقات نماز Woodroffe
اوقات نماز Essington Park
اوقات نماز Sibbald Park
اوقات نماز Widdup Park
اوقات نماز Gray
اوقات نماز Tracy Park
اوقات نماز Confalonieri Park
اوقات نماز Vernier Park
اوقات نماز Gwyn Park
اوقات نماز Frenela Park
اوقات نماز Gordon Stott Park
اوقات نماز Halleys Park
اوقات نماز Stone Park
اوقات نماز McArthur Park
اوقات نماز Roberts Park
اوقات نماز Tiverton Park
اوقات نماز Lockwood Park
اوقات نماز Triangle Park
اوقات نماز Reedbeds Park
اوقات نماز Sirius Park
اوقات نماز Dunbar Park
اوقات نماز President Park
اوقات نماز Moulden
اوقات نماز Driver
اوقات نماز Woodroffe Park
اوقات نماز Palmerston
اوقات نماز Marlow Lagoon Recreationa Area
اوقات نماز Gager Park
اوقات نماز Reggie Park
اوقات نماز Father Maurice McPhillamy Park
اوقات نماز Mcinnis Park
اوقات نماز Allamurr Park
اوقات نماز Lindsay Park
اوقات نماز Marlow Lagoon
اوقات نماز Bakewell
اوقات نماز Beaumont Park
اوقات نماز Ormiston Park
اوقات نماز Bill Lewis Park
اوقات نماز Strawbridge Park
اوقات نماز Marlow Lagoon
اوقات نماز Pretty Park
اوقات نماز Billy Shepherd Park
اوقات نماز Reg Hillier Park
اوقات نماز Marlow Lagoon Pet Park
اوقات نماز Kintore Park
اوقات نماز Flora McLaren Park
اوقات نماز Cunningham Park
اوقات نماز Gunn
اوقات نماز Father Gerry Remie Park
اوقات نماز Hayward Park
اوقات نماز Laurie Cubillo Park
اوقات نماز Ida Scott Park
اوقات نماز Rosebery
اوقات نماز Walter Park
اوقات نماز Lindy Danks Park
اوقات نماز Minnie Lily Park
اوقات نماز Palmerston City
اوقات نماز Golden Grove Park
اوقات نماز Ariat Park
اوقات نماز Shadforth Park
اوقات نماز Flinders Park
اوقات نماز Archer
اوقات نماز Paterson Park
اوقات نماز Joan Fejo Park
اوقات نماز Palmerston Water Park
اوقات نماز Bellamack
اوقات نماز Hayes Park
اوقات نماز Yarrawonga
اوقات نماز Durack
اوقات نماز Elrundie
اوقات نماز Phyllis Uren Park
اوقات نماز Farrar
اوقات نماز Stanford Park
اوقات نماز Pritchardia Park
اوقات نماز Royal Park
اوقات نماز Pastry Wilson Park
اوقات نماز Eric Asche Park
اوقات نماز Clive Graham Park
اوقات نماز Phoenix Park
اوقات نماز Carpentaria Park
اوقات نماز Zuccoli
اوقات نماز Packard Knob
اوقات نماز Johnston
اوقات نماز Mitchell Creek
اوقات نماز Pinelands
اوقات نماز Tivendale