اوقات نماز Litchfield

AU / Northern Territory / Litchfield

جهت قبله Litchfield

N E S W

جهت قبله Litchfield

°287.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Litchfield, Northern Territory: °287.5 :جهت قطب نما °290.7 :جهت واقعی °1-3.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Litchfield

اوقات نماز Darwin
اوقات نماز Girraween