اوقات نماز Alice Springs

AU / Northern Territory / Alice Springs

جهت قبله Alice Springs

N E S W

جهت قبله Alice Springs

°283.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Alice Springs, Northern Territory: °283.5 :جهت قطب نما °288.4 :جهت واقعی °1-4.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Alice Springs

اوقات نماز Flynn
اوقات نماز Alice Springs
اوقات نماز Ilparpa Swamp Wildlife Protected Area
اوقات نماز Ilparpa
اوقات نماز Blatherskite Park
اوقات نماز Mount Gillen
اوقات نماز Kempeana Park
اوقات نماز Forrest Park
اوقات نماز Chalmers Park
اوقات نماز Plowman Park
اوقات نماز Finlayson Park
اوقات نماز Flynn Park
اوقات نماز Poeppel Park
اوقات نماز Spencer Park
اوقات نماز John Flynn’s Grave Historic Reserve, (John Flynn's Grave Historic Reserve)
اوقات نماز Westland Park
اوقات نماز Jim Mcconville Park
اوقات نماز Gillen
اوقات نماز Larapinta
اوقات نماز Frank Mcellister Community Park
اوقات نماز Newland Park
اوقات نماز Mount Blatherskite
اوقات نماز Roberts Park
اوقات نماز Araluen
اوقات نماز William Edward Thompson Park
اوقات نماز The Gap
اوقات نماز Kilgariff
اوقات نماز Traeger Park