اوقات نماز Wollondilly

AU / New South Wales / Wollondilly

جهت قبله Wollondilly

N E S W

جهت قبله Wollondilly

°265.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Wollondilly, New South Wales: °265.4 :جهت قطب نما °277.8 :جهت واقعی °1-12.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wollondilly

اوقات نماز Willis Park
اوقات نماز Burragorang State Conservation Area
اوقات نماز Snake Mountains
اوقات نماز Nattai River
اوقات نماز Oakdale
اوقات نماز Burragorang