اوقات نماز Wingecarribee

AU / New South Wales / Wingecarribee

جهت قبله Wingecarribee

N E S W

جهت قبله Wingecarribee

°265.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Wingecarribee, New South Wales: °265.1 :جهت قطب نما °277.6 :جهت واقعی °1-12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wingecarribee

اوقات نماز Cockatoo Hill
اوقات نماز Berrima
اوقات نماز New Berrima
اوقات نماز Makin Reserve
اوقات نماز Burradoo Park
اوقات نماز Sir Malcolm Ritchie Park
اوقات نماز Ritchie Park
اوقات نماز Moss Vale Park
اوقات نماز Lackey Park