اوقات نماز Wentworth

AU / New South Wales / Wentworth

جهت قبله Wentworth

N E S W

جهت قبله Wentworth

°272.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Wentworth, New South Wales: °272.7 :جهت قطب نما °281.9 :جهت واقعی °1-9.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wentworth

اوقات نماز Racecourse Corner