اوقات نماز Urana

AU / New South Wales / Urana

جهت قبله Urana

N E S W

جهت قبله Urana

°268 :جهت قطب نما
جهت قبله Urana, New South Wales: °268 :جهت قطب نما °279.3 :جهت واقعی °1-11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Urana