اوقات نماز Uralla

AU / New South Wales / Uralla

جهت قبله Uralla

N E S W

جهت قبله Uralla

°267.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Uralla, New South Wales: °267.9 :جهت قطب نما °279.3 :جهت واقعی °1-11.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Uralla

اوقات نماز Toms Gully
اوقات نماز Chinamans Hill
اوقات نماز Yarrowyck
اوقات نماز Saddleback Mountain
اوقات نماز Mount Brown