اوقات نماز Upper Lachlan Shire

AU / New South Wales / Upper Lachlan Shire

جهت قبله Upper Lachlan Shire

N E S W

جهت قبله Upper Lachlan Shire

°265.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Upper Lachlan Shire, New South Wales: °265.9 :جهت قطب نما °278 :جهت واقعی °1-12.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Upper Lachlan Shire, Comte du Haut Lachlan, Comté du Haut Lachlan, Contea di Upper Lachlan, Upper Lachlan Shire Council

اوقات نماز Laggan
اوقات نماز Whinstone Knolls
اوقات نماز Jean Todkill Park