اوقات نماز Temora Municipality

AU / New South Wales / Temora Municipality

جهت قبله Temora Municipality

N E S W

جهت قبله Temora Municipality

°267.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Temora Municipality, New South Wales: °267.7 :جهت قطب نما °279.1 :جهت واقعی °1-11.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Temora Municipality