اوقات نماز Sutherland Shire

AU / New South Wales / Sutherland Shire

جهت قبله Sutherland Shire

N E S W

جهت قبله Sutherland Shire

°264.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Sutherland Shire, New South Wales: °264.9 :جهت قطب نما °277.5 :جهت واقعی °1-12.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sutherland Shire, Comte de Sutherland, Comté de Sutherland, Contea di Sutherland, Hrabstwo Sutherland, Sutherland, sa se lan jun, sazarando・shaia, seodeollaendeu, サザランド・シャイア, 萨瑟兰郡, 서덜랜드

اوقات نماز Deer Park
اوقات نماز Mansion Point
اوقات نماز Grays Point
اوقات نماز Leg of Mutton Bay
اوقات نماز Point Danger
اوقات نماز Hacking River
اوقات نماز Leg of Mutton Bay
اوقات نماز Mansion Bay
اوقات نماز Mansion Point Park
اوقات نماز Grays Point Oval
اوقات نماز Gundamaian
اوقات نماز Wants Beach
اوقات نماز Grays Point
اوقات نماز Audley Causeway
اوقات نماز Deer Park
اوقات نماز Royal National Park
اوقات نماز Lilli Pilli Point
اوقات نماز Gannons Bay
اوقات نماز Wants Point
اوقات نماز Dark Bay
اوقات نماز Carruthers Bay
اوقات نماز Gogerlys Point
اوقات نماز Grahams Point
اوقات نماز Costens Point
اوقات نماز South West Arm
اوقات نماز Lilli Pilli Point Reserve
اوقات نماز Bill Clowes Reserve
اوقات نماز Gymea Bay
اوقات نماز Gooseberry Bay
اوقات نماز Gooseberry Bay
اوقات نماز North West Arm
اوقات نماز Lightning Point
اوقات نماز Kalkada Avenue Reserve
اوقات نماز Coonong Creek Bushland
اوقات نماز Swallow Rock Reserve
اوقات نماز Old School Park
اوقات نماز Henry Turner Reserve
اوقات نماز Great Turriell Bay
اوقات نماز Willarong Point
اوقات نماز Yowie Point
اوقات نماز Loftus Ridge Trail
اوقات نماز Yowie Bay
اوقات نماز Loftus Oval
اوقات نماز Loftus-Trig Fire Trail
اوقات نماز Ewey Bay
اوقات نماز Wonga Road Reserve
اوقات نماز Willarong Point Reserve
اوقات نماز Alcheringa Reserve
اوقات نماز Yowie Bay
اوقات نماز Gymea Bay
اوقات نماز Gammons Bay
اوقات نماز Lilli Pilli
اوقات نماز Dolans Bay
اوقات نماز Deeban Spit
اوقات نماز Fishermans Bay
اوقات نماز Yenabilli Point
اوقات نماز Red Jacks Point
اوقات نماز Turriell Point
اوقات نماز Little Turriell Bay
اوقات نماز Kirrawee Oval
اوقات نماز Neales Inlet
اوقات نماز Kirrawee
اوقات نماز Gannons Bay
اوقات نماز Great Turriel Bay
اوقات نماز Maris Park
اوقات نماز Lilli Pilli Oval
اوقات نماز Deeban Point Reserve
اوقات نماز Deeban Reserve
اوقات نماز Gymea
اوقات نماز Loftus
اوقات نماز Forby Sutherland Memorial Park
اوقات نماز Miranda
اوقات نماز Yarrawarrah
اوقات نماز Yowie Bay Old Baths Reserve
اوقات نماز Red Bluff
اوقات نماز Caringbah South
اوقات نماز Maandowie Reserve
اوقات نماز The Lakes Trail
اوقات نماز Maianbar
اوقات نماز Kiora Park
اوقات نماز Gymea Bay Oval
اوقات نماز Port Hacking
اوقات نماز Pollard Park
اوقات نماز Sutherland Shire Centenary Park
اوقات نماز Fishermans Bay
اوقات نماز Nolan Park
اوقات نماز Miranda Community Centre
اوقات نماز Robin Place Reserve
اوقات نماز John Dwyer Park
اوقات نماز John Dwyer Memorial Reserve
اوقات نماز Kareena Park
اوقات نماز Dwyer Reserve
اوقات نماز Caringbah Oval
اوقات نماز Yarrawarrah Reserve
اوقات نماز Browallia Crescent Reserve
اوقات نماز Eagle Rock Motor Bike Trail
اوقات نماز Dolans Bay
اوقات نماز The Basin
اوقات نماز Sutherland Shire
اوقات نماز E.G. Waterhouse National Camellia Garden