اوقات نماز Strathfield

AU / New South Wales / Strathfield

جهت قبله Strathfield

N E S W

جهت قبله Strathfield

°265.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Strathfield, New South Wales: °265.1 :جهت قطب نما °277.6 :جهت واقعی °1-12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Strathfield, Gmina Strathfield, Municipalita di Strathfield, Municipalite de Strathfield, Municipality of Strathfield, Municipalità di Strathfield, Municipalité de Strathfield, Munisipalitas Strathfield, Strathfield Municipality, shi zhuo fei zi zhi shi, ミュニシパリティ・オブ・ストラスフィールド, 史卓菲自治市

اوقات نماز Kings Bay
اوقات نماز Sunnyside Reserve
اوقات نماز Charles Heath Reserve
اوقات نماز Barnwell Park
اوقات نماز Canada Bay
اوقات نماز Freshwater Park
اوقات نماز Phillips Park
اوقات نماز Strathfield
اوقات نماز Mount Royal Reserve
اوقات نماز Burwood Heights
اوقات نماز Kings Park
اوقات نماز Todman Reserve
اوقات نماز Burwood
اوقات نماز Wyatt Park
اوقات نماز Lidcombe Oval
اوقات نماز Chadwick Reserve
اوقات نماز Reed Reserve
اوقات نماز Keith Smith Park
اوقات نماز St Lukes Park
اوقات نماز Concord Oval
اوقات نماز Cintra Park
اوقات نماز Wallis Reserve
اوقات نماز Thew Reserve
اوقات نماز Hycraft Reserve
اوقات نماز Chain of Ponds Reserve
اوقات نماز Pilgrim Reserve
اوقات نماز Pilgrim Park
اوقات نماز Inveresk Park
اوقات نماز Kessel Square
اوقات نماز Kessel Reserve
اوقات نماز Ashfield
اوقات نماز Pemberton Reserve
اوقات نماز Florence Reserve
اوقات نماز Cosgrove Reserve
اوقات نماز Inveresk Park
اوقات نماز Palmer Reserve
اوقات نماز Belmore
اوقات نماز Boden Reserve
اوقات نماز Strathfield Park
اوقات نماز Cooinoo Reserve
اوقات نماز Blair Park
اوقات نماز Whitbread Park
اوقات نماز Belmore-Campsie Park
اوقات نماز Hammond Park
اوقات نماز Halliday Park
اوقات نماز Prentice Reserve
اوقات نماز Marlene Reserve
اوقات نماز Hudson Park
اوقات نماز Canada Bay
اوقات نماز Exile Bay
اوقات نماز Bayview Park
اوقات نماز Frank Zions Reserve
اوقات نماز Davey Square Reserve
اوقات نماز Croydon
اوقات نماز Humphries Reserve
اوقات نماز Samuel Lee Place
اوقات نماز Edwards Park
اوقات نماز Centennial Reserve
اوقات نماز Campsie
اوقات نماز Haslams Creek Marker
اوقات نماز Henley Park
اوقات نماز Civic Park
اوقات نماز Edwards Park
اوقات نماز Croker Park
اوقات نماز Wellington Park
اوقات نماز Enfield
اوقات نماز Lidcombe Remembrance Park
اوقات نماز Merrylands Remembrance Park
اوقات نماز Cecile Herman Park
اوقات نماز Lidcombe
اوقات نماز Slater Reserve
اوقات نماز Burwood Park
اوقات نماز Queen Elizabeth Park
اوقات نماز Goddard Park
اوقات نماز St Annes Reserve
اوقات نماز Croydon
اوقات نماز John Pope Reserve
اوقات نماز Ashbury
اوقات نماز John Pope Reserve
اوقات نماز Flockhart Park
اوقات نماز Anzac Square
اوقات نماز Cecile Herman Park
اوقات نماز Bowden Park
اوقات نماز Strathfield South
اوقات نماز Homebush
اوقات نماز Henley Reserve
اوقات نماز Burwood Park
اوقات نماز Memorial Park
اوقات نماز Airey Park
اوقات نماز Laker Reserve
اوقات نماز Flemington
اوقات نماز Ashfield
اوقات نماز Dean Reserve
اوقات نماز Stewart Reserve
اوقات نماز The Jessie Stewart Reserve
اوقات نماز Rothwell Park
اوقات نماز Henley Park
اوقات نماز Greenlees Park
اوقات نماز Carlton Place
اوقات نماز Homebush Bay