اوقات نماز State of New South Wales

AU / New South Wales / State of New South Wales

جهت قبله State of New South Wales

N E S W

جهت قبله State of New South Wales

°270 :جهت قطب نما
جهت قبله State of New South Wales, New South Wales: °270 :جهت قطب نما °280.5 :جهت واقعی °1-10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

State of New South Wales, NSW, New South Wales, Nouvelle-Galles du Sud, Nova Gales do Sul, Novyj Juzhnyj Uehl's, Shtat Novyj Juzhnyj Uehl's, Uusi Etelae-Wales, Uusi Etelä-Wales, Новый Южный Уэльс, Штат Новый Южный Уэльс