اوقات نماز Snowy River

AU / New South Wales / Snowy River

جهت قبله Snowy River

N E S W

جهت قبله Snowy River

°265 :جهت قطب نما
جهت قبله Snowy River, New South Wales: °265 :جهت قطب نما °277.5 :جهت واقعی °1-12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Snowy River

اوقات نماز Lake Bullenbalong
اوقات نماز Glengyle
اوقات نماز Hill Top
اوقات نماز Lake Creek
اوقات نماز Grenadiers Ridge
اوقات نماز Lillewah
اوقات نماز Weewah
اوقات نماز Bullenbalong
اوقات نماز Rockvale
اوقات نماز Hillgrove
اوقات نماز Springmore
اوقات نماز Springvale
اوقات نماز Stony Creek