اوقات نماز Singleton

AU / New South Wales / Singleton

جهت قبله Singleton

N E S W

جهت قبله Singleton

°266.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Singleton, New South Wales: °266.4 :جهت قطب نما °278.3 :جهت واقعی °1-12 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Singleton

اوقات نماز Mount Wambo
اوقات نماز Dural Aboriginal Area
اوقات نماز Appletree Aboriginal Area