اوقات نماز Pittwater

AU / New South Wales / Pittwater

جهت قبله Pittwater

N E S W

جهت قبله Pittwater

°265.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Pittwater, New South Wales: °265.1 :جهت قطب نما °277.6 :جهت واقعی °1-12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pittwater, Conseil de Pittwater, Dewan Pittwater, Municipalita di Pittwater, Municipalità di Pittwater, Pittwater Council, bi shui yi hui, ピットウォーター・カウンシル, 碧水議會

اوقات نماز Elvina Bay
اوقات نماز Bothams Beach
اوقات نماز Church Point
اوقات نماز Mccarrs Creek
اوقات نماز Rocky Point
اوقات نماز Church Point
اوقات نماز Pittwater Road
اوقات نماز Pindari Park
اوقات نماز Minkara Reserve
اوقات نماز Scotland Island
اوقات نماز Browns Bay
اوقات نماز Kennedy Park
اوقات نماز Pitt Inlet
اوقات نماز Harold Reserve
اوقات نماز Scotland Island
اوقات نماز Leahvera Reserve
اوقات نماز Glasgow Park
اوقات نماز Elizabeth Park
اوقات نماز Griffin Park
اوقات نماز Salvation Creek
اوقات نماز McCarrs Creek
اوقات نماز Catherine Park
اوقات نماز Elvina Bay
اوقات نماز Rostrevor Reserve
اوقات نماز Elvina Park
اوقات نماز Night Bay
اوقات نماز Scotland Island
اوقات نماز Woody Point
اوقات نماز Pathilda Reserve
اوقات نماز Morning Bay
اوقات نماز Salt Pan Cove
اوقات نماز Old Mangrove Bay
اوقات نماز Crystal Bay
اوقات نماز Winji Jimmi Reserve
اوقات نماز Trafalgar Park
اوقات نماز Trafalgar Square
اوقات نماز Rowland Reserve
اوقات نماز Regatta Reserve
اوقات نماز Newport Park
اوقات نماز Dearin Reserve
اوقات نماز Crown of Newport Reserve
اوقات نماز Florence Park
اوقات نماز Crescent Reserve
اوقات نماز Cherryl Reserve
اوقات نماز Bayview Park
اوقات نماز Towlers Bay
اوقات نماز Refuge Cove
اوقات نماز Clareville Beach
اوقات نماز Taylors Beach
اوقات نماز South Beach
اوقات نماز Farrells Beach
اوقات نماز Hudson Park
اوقات نماز Bay View
اوقات نماز Bilgola Plateau Park
اوقات نماز Riddle Reserve
اوقات نماز Taylors Point
اوقات نماز Ingleside
اوقات نماز Clareville Beach Reserve
اوقات نماز Bilgola Plateau
اوقات نماز Mona Vale Park
اوقات نماز Mona Vale Village Park
اوقات نماز Frankson Reserve
اوقات نماز Bangalow Reserve
اوقات نماز Beach Reserve
اوقات نماز Ingleside Park
اوقات نماز Epworth Park
اوقات نماز Right Branch McCarrs Creek
اوقات نماز Longnose Point
اوقات نماز Pitt Water
اوقات نماز Newport
اوقات نماز Akuna Bay
اوقات نماز Newport Beach
اوقات نماز Spurway Park
اوقات نماز Porter Reserve
اوقات نماز Gretel Park
اوقات نماز Bungan Head Reserve
اوقات نماز Refuge Cove
اوقات نماز Aruna Bay
اوقات نماز Clareville
اوقات نماز Bulgola Beach
اوقات نماز Avalon Beach
اوقات نماز Palmgrove Park
اوقات نماز Old Wharf Reserve
اوقات نماز Marine Park
اوقات نماز Hewitt Park
اوقات نماز Dunbar Park
اوقات نماز Angophora Reserve
اوقات نماز Ku Ring Gai Chase
اوقات نماز The Basin
اوقات نماز Right Branch McCarrs Creek
اوقات نماز Lambert Peninsula
اوقات نماز Boondar Reserve
اوقات نماز Boondah Reserve
اوقات نماز Bilgola Beach
اوقات نماز Ingleside Park
اوقات نماز Epworth Park
اوقات نماز The Basin
اوقات نماز Stapleton Park
اوقات نماز Jamieson Park
اوقات نماز Long Beach