اوقات نماز Parramatta

AU / New South Wales / Parramatta

جهت قبله Parramatta

N E S W

جهت قبله Parramatta

°265.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Parramatta, New South Wales: °265.2 :جهت قطب نما °277.6 :جهت واقعی °1-12.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Parramatta

اوقات نماز St Johns Park
اوقات نماز Harris Park Playground
اوقات نماز Parramatta
اوقات نماز Prince Alfred Park Square
اوقات نماز Prince Alfred Park
اوقات نماز Thomas Reserve
اوقات نماز Robin Thomas Reserve
اوقات نماز James Ruse Reserve
اوقات نماز Rosslyn Blay Park
اوقات نماز Parramatta Regional Park
اوقات نماز Dixon Park
اوقات نماز Weeks Reserve
اوقات نماز Mujar Reserve
اوقات نماز Centenary Park
اوقات نماز Merrylands West
اوقات نماز South Wentworthville
اوقات نماز Rangihou Reserve
اوقات نماز Noller Park
اوقات نماز Bill Thompson Reserve
اوقات نماز Mays Hill
اوقات نماز Pemulwuy Reserve
اوقات نماز Harris Park
اوقات نماز Jubilee Park
اوقات نماز Railway Park
اوقات نماز Auburn Park
اوقات نماز Ollie Webb Reserve
اوقات نماز Sherwin Park
اوقات نماز Rosella Park
اوقات نماز Queens Wharf Park
اوقات نماز Hambledon Cottage Reserve
اوقات نماز Firholme Reserve
اوقات نماز Thomas Williams Reserve
اوقات نماز Merrylands Park
اوقات نماز Foveaux Park
اوقات نماز Swann Reserve
اوقات نماز Wallawa Reserve
اوقات نماز Ringrose Park
اوقات نماز Walter Lawry Memorial Park
اوقات نماز Doyle Park
اوقات نماز Dan Mahony Reserve
اوقات نماز Doyle Ground
اوقات نماز Collett Park
اوقات نماز Parramatta National Park
اوقات نماز Baludarri Wetland
اوقات نماز Warawara Reserve
اوقات نماز Hume Park
اوقات نماز Deakin Park
اوقات نماز Daniel Street Park
اوقات نماز Hospital Farm Reserve
اوقات نماز Allen Brierley Reserve
اوقات نماز Saleyards Reserve
اوقات نماز Richie Benaud Oval
اوقات نماز Gladstone Park
اوقات نماز Belmore Park
اوقات نماز Westmead
اوقات نماز Webb Reserve
اوقات نماز Jones Park
اوقات نماز Burra Reserve
اوقات نماز Maria Lock Park
اوقات نماز Willsford Homes Playground
اوقات نماز Narang Reserve
اوقات نماز Cumberland Oval
اوقات نماز Parramatta Park
اوقات نماز Kurung Reserve
اوقات نماز Old Saleyards Reserve
اوقات نماز Maru Reserve
اوقات نماز Biplane Park
اوقات نماز Mays Hill Reserve
اوقات نماز Symonds Avenue Reserve
اوقات نماز P H Jeffrey Reserve
اوقات نماز John Irving Park
اوقات نماز Holroyd
اوقات نماز North Parramatta
اوقات نماز Merrylands
اوقات نماز Munal Reserve
اوقات نماز Rosehill
اوقات نماز Karabi Reserve
اوقات نماز Bangor Park
اوقات نماز Mays Hill Reserve
اوقات نماز Fyffe Park
اوقات نماز Camellia
اوقات نماز Karabi Reserve
اوقات نماز Silverwater
اوقات نماز Duck River
اوقات نماز Arthur Phillip Park
اوقات نماز Wentworthville
اوقات نماز Nallawilli Reserve
اوقات نماز F S Garside Park
اوقات نماز Schaeffer Park
اوقات نماز Memorial Park
اوقات نماز Bennalong Park
اوقات نماز Russell Walker Reserve
اوقات نماز Nallawilli Reserve
اوقات نماز New Settlers Park
اوقات نماز Lake Parramatta
اوقات نماز Lake Parramatta
اوقات نماز Lake Parramatta Reserve
اوقات نماز Narang Reserve
اوقات نماز Friend Park
اوقات نماز Parabianga Reserve