اوقات نماز North Sydney

AU / New South Wales / North Sydney

جهت قبله North Sydney

N E S W

جهت قبله North Sydney

°265 :جهت قطب نما
جهت قبله North Sydney, New South Wales: °265 :جهت قطب نما °277.5 :جهت واقعی °1-12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

North Sydney, Conseil de Sydney Nord, Dewan Sydney Utara, Municipalita di North Sydney, Municipalità di North Sydney, North Sydney Council, bei xue li yi hui, ノース・シドニー・カウンシル, 北雪梨議會

اوقات نماز Martin Place
اوقات نماز Angel Place
اوقات نماز Sydney
اوقات نماز Lawry Plunkett Reserve
اوقات نماز York Lane
اوقات نماز Hosking Place
اوقات نماز Barrack Street
اوقات نماز Hunter Street
اوقات نماز Wynard Street
اوقات نماز Carrington Street
اوقات نماز George Street
اوقات نماز Richard Johnson Square
اوقات نماز O’Connell Street, (O'Connell Street)
اوقات نماز Wynyard Park
اوقات نماز Bligh Street
اوقات نماز Balmoral Beach
اوقات نماز Tamborine Creek
اوقات نماز Phillip Street
اوقات نماز Bond Street
اوقات نماز Sydney Central Business District
اوقات نماز Chifley Square
اوقات نماز Spring Street
اوقات نماز Saint James Road
اوقات نماز Erskine Street
اوقات نماز King Street
اوقات نماز Margaret Street
اوقات نماز Prince Albert Road
اوقات نماز Hunters Park
اوقات نماز Macquarie Street
اوقات نماز Bent Street
اوقات نماز Hallstrom Park
اوقات نماز Cleland Park
اوقات نماز Bales Park
اوقات نماز Artarmon Park
اوقات نماز Artarmon Recreation Reserve
اوقات نماز Artarmon Reserve
اوقات نماز Loftus Street
اوقات نماز Bridge Street
اوقات نماز Jamison Street
اوقات نماز Balmoral Park
اوقات نماز Tambourine Creek
اوقات نماز Chatswood
اوقات نماز Dalley Street
اوقات نماز Market Street
اوقات نماز Balmoral
اوقات نماز York Street
اوقات نماز Harrington Street
اوقات نماز Cumberland Street
اوقات نماز Balmoral Bay
اوقات نماز Sylvia Chase Square
اوقات نماز Mosman Oval
اوقات نماز Macquarie Place
اوقات نماز Clarence Street
اوقات نماز Underwood Street
اوقات نماز Reiby Place
اوقات نماز North Sydney
اوقات نماز Market Road
اوقات نماز Regimental Square
اوقات نماز Balmoral Park
اوقات نماز Rocky Point
اوقات نماز Saint Mary’s Road, (Saint Mary's Road)
اوقات نماز Hickson Road
اوقات نماز Druitt Street
اوقات نماز The Domain
اوقات نماز St Leonards Park
اوقات نماز Crane Place
اوقات نماز Cathedral Street
اوقات نماز Park Street
اوقات نماز Hunters Bay
اوقات نماز Essex Street
اوقات نماز Hyde Park
اوقات نماز Darling Park
اوقات نماز Jenkins Street
اوقات نماز Doris Fitton Park
اوقات نماز Alfred Street
اوقات نماز Martin Place
اوقات نماز Rozelle
اوقات نماز Darling Harbour
اوقات نماز Cahill Expressway
اوقات نماز Riverview
اوقات نماز Neutral Bay
اوقات نماز Phillip Park
اوقات نماز Conservatorium Road
اوقات نماز Darling Harbour
اوقات نماز Bathurst Street
اوقات نماز Great Sirius Cove
اوقات نماز Corner Beach
اوقات نماز Goram Bullagong
اوقات نماز Neutral Harbour or Wurri-Birri
اوقات نماز Mosman Bay or Goram-Bullagong
اوقات نماز Reid Reserve
اوقات نماز Harnett Park
اوقات نماز Cremorne Reserve
اوقات نماز Mosmans Bay
اوقات نماز Neutral Bay
اوقات نماز Wheat Road
اوقات نماز Circular Quay
اوقات نماز Glouchester Street
اوقات نماز Cockle Bay
اوقات نماز Cook Park