اوقات نماز Narrabri

AU / New South Wales / Narrabri

جهت قبله Narrabri

N E S W

جهت قبله Narrabri

°269.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Narrabri, New South Wales: °269.3 :جهت قطب نما °280.1 :جهت واقعی °1-10.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Narrabri

اوقات نماز Mollee Creek