اوقات نماز Nambucca Shire

AU / New South Wales / Nambucca Shire

جهت قبله Nambucca Shire

N E S W

جهت قبله Nambucca Shire

°266.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Nambucca Shire, New South Wales: °266.7 :جهت قطب نما °278.6 :جهت واقعی °1-11.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nambucca Shire, Comte de Nambucca, Comté de Nambucca, Contea di Nambucca, Nambucca Shire Council

اوقات نماز Mount Martha Ann
اوقات نماز Whip Mountain
اوقات نماز South Arm