اوقات نماز Murray Shire

AU / New South Wales / Murray Shire

جهت قبله Murray Shire

N E S W

جهت قبله Murray Shire

°269 :جهت قطب نما
جهت قبله Murray Shire, New South Wales: °269 :جهت قطب نما °279.8 :جهت واقعی °1-10.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Murray Shire, Comte de Murray, Comté de Murray, Contea di Murray, Murray Shire Council

اوقات نماز Gulpa