اوقات نماز Leeton

AU / New South Wales / Leeton

جهت قبله Leeton

N E S W

جهت قبله Leeton

°268.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Leeton, New South Wales: °268.6 :جهت قطب نما °279.6 :جهت واقعی °1-11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Leeton

اوقات نماز Stanbridge
اوقات نماز Gogeldrie