اوقات نماز Kyogle

AU / New South Wales / Kyogle

جهت قبله Kyogle

N E S W

جهت قبله Kyogle

°268.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Kyogle, New South Wales: °268.4 :جهت قطب نما °279.7 :جهت واقعی °1-11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kyogle

اوقات نماز Bells Bay
اوقات نماز Ghinni Ghi