اوقات نماز Junee

AU / New South Wales / Junee

جهت قبله Junee

N E S W

جهت قبله Junee

°267.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Junee, New South Wales: °267.2 :جهت قطب نما °278.8 :جهت واقعی °1-11.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Junee