اوقات نماز Holroyd

AU / New South Wales / Holroyd

جهت قبله Holroyd

N E S W

جهت قبله Holroyd

°265.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Holroyd, New South Wales: °265.2 :جهت قطب نما °277.6 :جهت واقعی °1-12.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Holroyd

اوقات نماز St Johns Park
اوقات نماز Harris Park Playground
اوقات نماز Parramatta
اوقات نماز Prince Alfred Park Square
اوقات نماز Prince Alfred Park
اوقات نماز Thomas Reserve
اوقات نماز Robin Thomas Reserve
اوقات نماز James Ruse Reserve
اوقات نماز Rosslyn Blay Park
اوقات نماز Parramatta Regional Park
اوقات نماز Dixon Park
اوقات نماز Weeks Reserve
اوقات نماز Mujar Reserve
اوقات نماز Centenary Park
اوقات نماز Merrylands West
اوقات نماز South Wentworthville
اوقات نماز Central Gardens
اوقات نماز Noller Park
اوقات نماز Mays Hill
اوقات نماز Holroyd
اوقات نماز Pemulwuy Reserve
اوقات نماز Harris Park
اوقات نماز Jubilee Park
اوقات نماز Ollie Webb Reserve
اوقات نماز Rosella Park
اوقات نماز Greystanes
اوقات نماز Merrylands Park
اوقات نماز Wallawa Reserve
اوقات نماز Ringrose Park
اوقات نماز Woodpark
اوقات نماز Parramatta National Park
اوقات نماز Warawara Reserve
اوقات نماز Daniel Street Park
اوقات نماز Hospital Farm Reserve
اوقات نماز Allen Brierley Reserve
اوقات نماز Westmead
اوقات نماز Webb Reserve
اوقات نماز Jones Park
اوقات نماز Burra Reserve
اوقات نماز Willsford Homes Playground
اوقات نماز Narang Reserve
اوقات نماز Cumberland Oval
اوقات نماز Parramatta Park
اوقات نماز Kurung Reserve
اوقات نماز Maru Reserve
اوقات نماز Mays Hill Reserve
اوقات نماز Holroyd
اوقات نماز Merrylands
اوقات نماز Munal Reserve
اوقات نماز Karabi Reserve
اوقات نماز Bangor Park
اوقات نماز Mays Hill Reserve
اوقات نماز Fyffe Park
اوقات نماز Karabi Reserve
اوقات نماز Arthur Phillip Park
اوقات نماز Springfield Park
اوقات نماز Malley Park
اوقات نماز Maley Park
اوقات نماز Mccredie Park
اوقات نماز Wentworthville
اوقات نماز Nallawilli Reserve
اوقات نماز Nemesia Street Park
اوقات نماز Bolaro Street Park
اوقات نماز Guildford West
اوقات نماز Memorial Park
اوقات نماز Bennalong Park
اوقات نماز Nallawilli Reserve
اوقات نماز Tom Uren Park
اوقات نماز Tarrawarra Reserve
اوقات نماز Tait Street Park
اوقات نماز Solo Reserve
اوقات نماز Hemingway Reserve
اوقات نماز Crosby Reserve
اوقات نماز Ace Reserve
اوقات نماز Narang Reserve
اوقات نماز Friend Park
اوقات نماز Parabianga Reserve
اوقات نماز Maru Reserve
اوقات نماز Webb Reserve
اوقات نماز Jones Park
اوقات نماز Tyrell Park
اوقات نماز Janice Crosio Oval
اوقات نماز Hinkler Park
اوقات نماز Helen Park
اوقات نماز Galton Park
اوقات نماز Gipps Park
اوقات نماز Clarrie Atkins Park
اوقات نماز Charles Park
اوقات نماز Brenan Park
اوقات نماز Beaumont Park
اوقات نماز Granville Park
اوقات نماز Pendle Hill
اوقات نماز Tartoola Reserve
اوقات نماز Friend Park
اوقات نماز Robin Hood Park
اوقات نماز Allen Brierley Reserve
اوقات نماز Fyffe Park
اوقات نماز Chamberlain Park
اوقات نماز Burra Reserve
اوقات نماز Dirrabari Reserve