اوقات نماز Gwydir

AU / New South Wales / Gwydir

جهت قبله Gwydir

N E S W

جهت قبله Gwydir

°269.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Gwydir, New South Wales: °269.3 :جهت قطب نما °280.1 :جهت واقعی °1-10.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gwydir

اوقات نماز Captain Cook Park