اوقات نماز Griffith

AU / New South Wales / Griffith

جهت قبله Griffith

N E S W

جهت قبله Griffith

°269 :جهت قطب نما
جهت قبله Griffith, New South Wales: °269 :جهت قطب نما °279.8 :جهت واقعی °1-10.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Griffith

اوقات نماز Hanwood
اوقات نماز Restyn Park
اوقات نماز Locklea Park
اوقات نماز Dave Taylor Park
اوقات نماز Perre Park