اوقات نماز Gosford Shire

AU / New South Wales / Gosford Shire

جهت قبله Gosford Shire

N E S W

جهت قبله Gosford Shire

°265.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Gosford Shire, New South Wales: °265.4 :جهت قطب نما °277.8 :جهت واقعی °1-12.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gosford Shire

اوقات نماز Peats Ridge
اوقات نماز Palm Grove Nature Reserve
اوقات نماز Howe Aboriginal Area
اوقات نماز Mount Olive Nature Reserve